Ръкавици потопени в полиуретан

визия и изграждане: Pixelmind Studio