ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

Terminator Orange UV-400

Terminator Orange UV-400

код: UV-400

размери: UNI

EN 166, 170, 172

Terminator Orange UV - 400 - Очила от поликарбонат, недраскаеми, UV защита

Очилата предпазват от електромагнитно излъчване, вариращо между 400 и 490 nm (синя светлина) и UV в електромагнитния спектър

визия и изграждане: Pixelmind Studio