ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

VS 160

VS 160

код: 070001

размери: UNI

EN 166

Предпазни поликарбонатни очила, за механична защита. Бели.

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio