ПРЕДПАЗНИ ЩИТОВЕ

424-RG/1

424-RG/1

код: 424-RG/1

размери: 320 x 190 мм

EN 166

Поликарбонатен щит

Размер: 320 x 190 мм

Оптичен клас 2

Да се използва за механична защита

Кат. II

визия и изграждане: Pixelmind Studio