ПРЕДПАЗНИ ЩИТОВЕ

425

425

код: 425

размери: 200х320 мм

EN 166

Предпазен щит с метална мрежа и PVC козирка

Размер: 200х320 мм

визия и изграждане: Pixelmind Studio