ПРЕДПАЗНИ ЩИТОВЕ

436 INCOLORO

436 INCOLORO

код: 436 INCOLORO

размери: 320 x 190 мм

EN 166

Предпазен щит от поликарбонат

Размери: 320х190 мм и дебелина 1,5 мм Оптичен клас 2

Може да се комбинира с индустриална каска 5 RG  и защитна каска Tirreno!

визия и изграждане: Pixelmind Studio