ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

X110 V FFP1 NR D

X110 V FFP1 NR D

код: X110 V FFP1 NR D

размери: UNI

ЕN 149:2001+A1:2009

Респиратор срещу твърди частици и течни аерозоли, с клапа, с регулируеми ластици, FFP1

Произход: Полша

визия и изграждане: Pixelmind Studio