ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

X210 V FFP2 NR D

X210 V FFP2 NR D

код: X210 V FFP2 NR D

размери: UNI

ЕN 149:2001+A1:2009

Респиратор срещу твърди частици и течни аерозоли, с клапа, с регулируеми ластици, FFP2

Произход: Полша

визия и изграждане: Pixelmind Studio