ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

301 PREFILTER P2 NR

301 PREFILTER P2 NR

TP 2000 S FILTERS

код: 301 PREFILTER P2 NR

размери: UNI

EN 14387, EN 143 CE

Прахов предфилтър

визия и изграждане: Pixelmind Studio