ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

314 FILTER ABEK1

314 FILTER ABEK1

TP 2000 S FILTERS

код: 314 FILTER ABEK1

размери: UNI

EN 14387, EN 143 CE

Филтър срещу органични, неорганични  киселинни газове и изпарения, амоняк и неговите производни

Произход: Италия

 

визия и изграждане: Pixelmind Studio