ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

341 FILTER A2

341 FILTER A2

TP 2000 S FILTERS

код: 341 FILTER A2

размери: UNI

EN 14387, EN 143 CE

Филтър срещу огранични газове и изпарения, клас 2

Произход: Италия

визия и изграждане: Pixelmind Studio