ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

762

762

код: 762

размери: UNI

EN 140 CE

Силиконова полумаска с едно филтърно гнездо за филтър 757, странични клапи за издишване, с  байонетно захващане

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio