ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 757 A1B1E1K1

FILTER 757 A1B1E1K1

код: FILTER 757 A1B1E1K1

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143

Филтър с байонетно захващане, срещу органични газове и пари, серен окис  и амонячни пари

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio