ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 757 A1B1E1K1 P3

FILTER 757 A1B1E1K1 P3

код: FILTER 757 A1B1E1K1 P3

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143

Филтър с байонетно захващане, срещу органични, неорганични  киселинни газове и изпарения, амоняк и неговите производни и токсични частици

Клас 1

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio