ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 757 P3

FILTER 757 P3

код: FILTER 757 P3

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143

Филтър с байонетно захващане, срещу токсични частици

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio