ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 757 A1

FILTER 757 A1

код: FILTER 757 A1

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143

Филтър с байонетно захващане, срещу органични газове и изпарения с температура на кипене ≥ 65 °C

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio