ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 755 A1

FILTER 755 A1

код: FILTER 755 A1

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143

Филтър срещу органични газове и изпарения с температура на кипене ≥ 65 °C

Произход: Испания 

визия и изграждане: Pixelmind Studio