ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 755 A1B1E1K1

FILTER 755 A1B1E1K1

код: FILTER 755 A1B1E1K1

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143

Филтър срещу органични газове и пари, серен окис  и амонячни пари

Произход: Испания

 

визия и изграждане: Pixelmind Studio