ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FILTER 725 A2B2E2K2-PG P3

FILTER 725 A2B2E2K2-PG P3

код: FILTER 725 A2B2E2K2-PG P3

размери: UNI

EN 14387:2004, EN 143, EN 148/1

Комбиниран филтър предоставящ отлична защита срещу поредица органични газове и химични изпарения при температура на кипене ≥ 65 °С. Срещу някои неорганични газове и изпарения (халогени, киселинни газове и др.), серен диоксид, амоняк, живак и производни. Предлага възможно най-голямо филтриране съгласно стандарт EN-143, срещу твърди и течни частици, което го прави изключително подходящ за предпазване от фино дисперсен прах, твърди и течни аерозоли

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio