ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

424 A1B1E1K1P3 R

424 A1B1E1K1P3 R

код: 424 A1B1E1K1P3 R

размери: UNI

EN 14387, EN 143, EN 148-1 CE

Подходящ за предпазване от органични, неорганични  и киселинни газове и изпарения, амоняк и неговите производни и токсични частици

Клас 1

визия и изграждане: Pixelmind Studio