ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

430 A2B2E2K2 HgP3

430 A2B2E2K2 HgP3

код: 430 A2B2E2K2 HgP3

размери: UNI

EN 14387, EN 143, EN 148-1 CE

Подходящ за предпазване от органични, неорганични и киселинни газове, изпарения като амоняк, живак и токсични частици

Клас 2

Произход: Италия

визия и изграждане: Pixelmind Studio