ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО MICROGARD

MICROGARD® 1500 PLUS

MICROGARD® 1500 PLUS

код: 1500

размери: S-3XL

MICROGARD ® 1500 PLUS е съставен от  дишащa, антистатичнa SMS материя, за да осигури добра и ефективна филтрация. SMS тъканите са особено добра бариера срещу частици като азбест, тухла, прах вкл. циментов и осигуряват защита от леки аерозолни изпарения, каквито могат да се открият в работна среда при работа със спрейове и бои.

 Характеристики и предимства

 • Защита - Доказано филтрира 99,9% от частици > 3 микрона
 • Допълнителни качества – въздухо- и водопаропропускливост, за да помогне за понижение на риска от топлинен стрес
 • Не съдържа силикон
 • Антистатичност - Изпитан според стандарт EN 1149-5
 • Оптимизиран Body Fit - Подобрява комфорта при носене и нивото на безопасност
 • Предлага се в бяло и синьо
 • Приложения
 • Работна среда с наличие на азбест
 • Работа среда с наличие на прахови частици
 • Обща поддръжка
 • Строителство
 • Фармацевтичната индустрия
 • обработка на метали и дървен материал
 • Пръскане на боя
 • Гащеризоните отговарят на следните европейски стандарти:
 • Тип 5 EN ISO 13982-1 (&2) костюм, устойчив на леки частици
 • Тип 6 EN 13034,остюм, устойчив на леки напръсквания, EN1149-1 антистатичен, CE
визия и изграждане: Pixelmind Studio