ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО MICROGARD

MICROGARD® 2000 STANDARD

MICROGARD® 2000 STANDARD

код: 2000 STANDARD

размери: S-3XL

MICROGARD® 2000 STANDARD  осигурява защита, комфорт и изключителна защита от частици. Идеален за широк спектър от промишлени приложения.

 • Характеристики и предимства
 • Отлична устойчивост срещу проникване на течност и бариера за фини прахови частици (> 0.01 микрона *)
 • Допълнителни качества – въздухо- и водопаропропускливост , за да помогне за понижение на риска от топлинен стрес
 • Не съдържа силикон
 • Антистатичност - Изпитан според стандарт EN 1149-5
 • Приложения
 • фармацевтична промишленост
 • земеделие
 • почистване на помещения
 • дейности, изискващи впръскване на бои
 • ветеринарни дейности и др.
 • Гащеризоните отговарят на следните европейски норми: 
 • Тип 5 EN ISO 13982-1 (&2) костюм, устойчив на леки частици
 • Тип 6 EN 13034,остюм, устойчив на леки напръсквания, EN 1073-2, защита срещу радиоактивни частици – Клас 1, EN1149-1 антистатичен, CE
визия и изграждане: Pixelmind Studio