СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО

GoodPRO SF 2 MARIO 220

GoodPRO SF 2 MARIO 220

код: MARIO 220

размери: 46-64

Костюм - куртка и панталон, Nomex комфорт: 93% Nomex, 5% кевлар, 2% Р 140, 220гр/м². Платът съдържа проводящи влакна за предпазване от статично електричество. Костюмът осигурява ограничена защита срещу ефекти от химически течности. Материалът се използва при излагане на огън или изгорени частици /въглени/, ако огънят не се разпространява. Модел Komfort се използва основно в нефтохимическата индустрия, енергетиката, газовата индустрия, рафинериите и ADR

визия и изграждане: Pixelmind Studio