ЗАЩИТНИ КАСКИ

5-RS

5-RS

код: 5-RS

размери: UNI

Защитна каска EN 397

Материал: Полиетилен с висока плътност (HDPE)

Околожка: текстилна

Термично устойчива: -10°C/+50°C

Закрепяне: 6-точково

Тегло: 347 гр.

Защита от токов удар: 1000 V

Регулиране: ръчно

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio