ЗАЩИТНИ КАСКИ

5-RG

5-RG

код: 5-RG

размери: UNI

Защитна каска EN 397

Материал: Полиетилен с висока плътност (HDPE)

Околожка: текстилна

Термично устойчива: -10°C/+50°C

Закрепяне: 6-точково

Тегло: 347 гр.

Защита от токов удар: 440 V

Регулиране: автоматично

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio