ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

VS 170

VS 170

код: 070011

размери: Uni

EN 166, 170

Предпазни поликарбонатни очила за механична защита.

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio