ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

VS 150

VS 150

код: 070008

размери: UNI

EN 166

Предпазни поликарбонатни очила за механична защита

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio