ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

VS 170 Y

VS 170 Y

код: 0700111

размери: UNI

EN 166, 170

Предпазни поликарбонатни очила за механична защита с жълти стъкла

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio