ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

VS 170 B

VS 170 B

код: 0700112

размери: Uni

EN 166

Предпазни поликарбонатни очила за механична защита с черни стъкла

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio