ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

545 A

545 A

код: 070015

размери: UNI

EN 166 

Защитни очила за заварчици с индиректна вентилация

 - оптичен клас 1

- винилова рамка с подвижни лещи

  - лещи: плоски и кръгли, с Ø 50 mm и номинална дебелина на стената - 3 mm

 - oттенък 6

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio