ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

569 G

569 G

код: 070022

размери: UNI

EN 166, 172

Защитни поликарбонатни очила, оптичен клас 2, недраскаеми, възможност за регулиране дължината на рамката.

Препоръчват се за защита при риск от нискоенергийни частици с висока скорост (F) и слънчева радиация. Черни стъкла.  

Тип на филтъра: 5-4.1

Опаковка: 12 бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio