ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

597 GREY

597 GREY

код: 070093

размери: UNI

EN 166, 172

Защитни поликарбонатни очила срещу ултравиолетови лъчи по време на работа

Тип на филтъра: 5-3, 1

Оптичен клас: 1

Механична сила (F)

Тегло: 28 г

Опаковка: 12бр. в кутия

визия и изграждане: Pixelmind Studio