ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

BLS 120 FFP1 NR D

BLS 120 FFP1 NR D

код: 050021

размери: Uni

ЕN 149:2001+A1:2009

Формован респиратор срещу твърди частици и течни аерозоли, FFP1

Произход: Италия

визия и изграждане: Pixelmind Studio