ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

BLS 129 FFP2 R D

BLS 129 FFP2 R D

код: 050023

размери: UNI

ЕN 149:2001+A1:2009

Формован респиратор, срещу твърди частици и течни аерозоли, с клапа, FFP2

Произход: Италия

визия и изграждане: Pixelmind Studio