ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

5400

5400

код: 5400

размери: Uni

EN 136

Цяла маска, силиконова, с панорамен визьор незапотяем и недраскаем със сбруя с 6 точки за регулиране, Клас 3

Произход: Италия

визия и изграждане: Pixelmind Studio