ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

1710 FFP1

1710 FFP1

код: 1710 FFP1

размери: UNI

ЕN 149:2001+A1:2009

Сгъваем респиратор срещу твърди тела и флуиди, FFP1

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio