ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

1720 FFP2

1720 FFP2

код: 1720 FFP2

размери: Uni

ЕN 149:2001+A1:2009

Респиратор срещу твърди тела и флуиди, FFP2

Произход: Испания

визия и изграждане: Pixelmind Studio