ПРЕДПАЗНИ ЩИТОВЕ

405-СР

405-СР

код: 405-СР

EN 169, 175

Полипропиленов шлем за заварчици с околожка

Размери на стъкло: 110х55 мм

Тегло: 430гр

Оптичен клас 1

Отенък: DIN 8-14

визия и изграждане: Pixelmind Studio