Височинна защита

AZ 017

AZ 017

код: 0900141

размери: ø25мм

EN 362 CE

Овална карабина с винтово заключващ пръстен направена от поцинкована стомана ø25мм

визия и изграждане: Pixelmind Studio