Височинна защита

AZ 017T

AZ 017T

код: 0900142

размери: ø25мм

EN 362 CE

Карабина от алумиева сплав с автоматично заключване ø25мм

визия и изграждане: Pixelmind Studio