Височинна защита

AT-05020

AT-05020

код: AT-05020

размери: 20 м

ЕN 1496 Class B CE

Лебедка с ръкохватка, 20м стоманен галванизиран кабел ø 6,3мм, стоманена или алуминиева кутия, автоматична спирачка, тегло 13 кг, работна тежест - до180 кг

визия и изграждане: Pixelmind Studio