АНТИФОНИ

Н510Р3Е

Н510Р3Е

код: Н510Р3Е

размери: UNI

Антифони H510P3E предлагат гъвкава защита както за къси, така и за дълги периоди на работа. Идеални за защита от шум, произтичащ от широк набор от приложения в дейностите на работното място и отдих. Меките и широки възглавнички помагат за намаляване на налягането около ушите и подобряват комфорта при носене. Голямото пространство вътре в чашката помага за намаляване на влагата и натрупването на топлина. Лесно заменимите възглавници и вложки помага да се запазят хигиенично чисти

SNR=26, H=32, M=23, L=15

EN 352-3 CE

визия и изграждане: Pixelmind Studio