АНТИФОНИ

E.A.R. SOFT CONTAINER

E.A.R. SOFT CONTAINER

код: 0600181

размери: UNI

Контейнер с 500 чф. вътрешни антифони Ear soft 

EN 352-2 CE

визия и изграждане: Pixelmind Studio