ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

CONE 2

CONE 2

код: 555-2 PE

размери: 54 см

Конус, направен от полиетилен, 54 см

Тегло: 0,900 гр.

визия и изграждане: Pixelmind Studio