ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

CONE 1

CONE 1

код: 555-1 PE

размери: 34 см

Конус, направен от полиетилен, 34 см

Тегло: 0,350 гр.

визия и изграждане: Pixelmind Studio