ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

BAND 3

BAND 3

код: 556-3

размери: 500 м

500  м обезопасителна лента от полиетилен с широчина 5 см

Цвят: червено-бял

Тегло: 1 кг.

визия и изграждане: Pixelmind Studio