ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

BAND 2

BAND 2

код: 556-2

размери: 200 м

200 м обезопасителна лента от полиетилен с широчина 5 см

Цвят: червено-бял

Тегло: 0,360 гр.

визия и изграждане: Pixelmind Studio