ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

BAND 1

BAND 1

код: 556-1

размери: 100 м

100 м обезопасителна лента от полиетилен с широчина 5 см

Цвят: червено-бял

Тегло: 0,200 гр.

визия и изграждане: Pixelmind Studio