ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

CHAIN

CHAIN

код: 2603

размери: 25 м

Обезопасителна верига, направена от PVC 24/39 мм, 25 м

визия и изграждане: Pixelmind Studio